Tarifes

Et presentem les tarifes de FacturaMúsica

Quota membre FacturaMúsica:

Quota membre:

♪ Inscripció: 50,00 € músic / anuals

Quota anual:

♪ Si has facturat menys de 1.000 € l’any anterior – gratuïta
♪ Si has facturat més de 1.000 € l’any anterior – 50€ (adicionals)

Per ser considerat membre de FacturaMúsica, s’ha de tenir abonada d’inscripció i si es dona el cas, la quota anual. En el cas de formacions musicals i agrupacions de músics, tots els membres han de treballar amb nosaltres. L’equip d’advocats poden realitzar-te la declaració de la renta que té un preu de 30€, i per a no membres 60€.

Per factura

PREUS DE FACTURACIÓ:

  • Amb contracte laboral: 3% del total de la facturació
  • Amb alta com autònom: 3% del total de la facturació + 3€
  • Facturació sense IVA: 3% de la facturació*

Les altes sol·licitades el mateix dia de l’actuació, per tant el mateix dia a donar d’alta tenen un recàrrec de 65€ per músic i factura. Les altes sol·licitades amb 3 dies d’antelació tindran un recàrrec de 15€, dos dies abans tindran un recàrrec de 25€, i 1 dia abans tindrà un recàrrec de 45€, totes les altes i factures demanades en un termini anterior o igual a 4 dies de l’alta no tindran recàrrec.

Segons el tipus de gestió/facturació es requerirà el pagament de determinades despeses per endavant, com ara la Seguretat Social i/o l’IVA.

*amb un mínim de 6,00 €

El funcionament és molt senzill:

Per començar, tenim una quota anual d’inscripció de 50€ que es descompta de la primera factura que feu amb nosaltres, això us permet treballar amb nosaltres durant tot un any natural. (Exemple, si el dia 20 de maig de 2017 és el primer dia que factureu amb nosaltres fins el 20 de maig del 2018 no haureu d’abonar res)

Per tal de poder gestionar-ho tot, el primer cop que treballeu amb nosaltres, necessitem que us registreu al web i ens proporcioneu una única vegada, el DNI (fotografiat o escanejat), el número de la Seguretat Social i el compte bancari dels músics que volen treballar amb nosaltres. Amb aquest pas, quedeu registrats a la nostra base de dades i un cop hagueu realitzat la primera factura amb nosaltres, no cal que ens proporcioneu cada cop tota aquesta informació.

Un cop sigueu dintre la nostra base de dades, necessitem les dades corresponents al concert.

  • Nom i cognom dels músics que actuen
  • Dia i lloc del concert
  • Catxet (especificar si es IVA inclòs o +IVA)
  • Productora, adreça completa i NIF/CIF

Amb tota aquesta informació la web fa un càlcul de la liquidació (amb el detall de tots els imports: comissió d’FacturaMúsica (3%), Seguretat Social, IRPF i import net a cobrar). Solem treballar amb una retenció del 2%, que és la mínima que marca la llei, si desitgeu que sigui una retenció més alta, només cal que ho demaneu.

Gestionem els tràmits amb Hisenda i la Seguretat Social, i us fem la factura del concert per a que l’envieu a la productora perquè puguin realitzar el pagament, quant aquest ens arribi, nosaltres procedirem a fer el pagament per transferència bancaria al compte indicat en un termini de 48 o 72 hores.

Les factures tenen un venciment de 30 dies naturals, si en aquest termini no s’ha rebut el pagament, es requerirà als músics que abonin la part corresponent a la Seguretat social, l’IRPF i si la factura en un període de tres mesos no ha estat abonada es requerirà als músics l’abonament de la part corresponent a l’IVA. Un cop cobrada la factura es retornarà l’import al music de la part de la SS i l’IVA més el sou en concepte sou i dietes i l’unic que ens quedarem serà la nostra comissió.

Qualsevol consulta us i per demanar factures us podeu adreçar a contacte@facturamusica.cat o bé al 638342052.

Close